example

Kiss Me Kate Van Zwieten
Puppendag 4 mei 2013

Op 4 mei hielden we onze terugkomdag voor de puppen van Lizzy. We hadden gelukkig mooi weer. Een leuke en hopelijk ook een nurttige en leerzame wandeling.
Door omstandigheden hebben we niet alle foto's, maar de volgende foto's spreken voor zich.

puppendag 987

puppendag 990

puppendag 989

puppendag 991

puppendag 992

MotorRon2013 983

MotorRon2013 984

puppendag 985