Wat is autisme

Wat doet een onderwerp als “autisme” op een witte herder site? Is dat niet meer iets voor een site voor psychiatrische stoornissen zult u denken. Toch is het houden van honden en autisme iets waar wij al jaren mee in de weer zijn. Om te beginnen zijn wij in de eerste instantie een hondenkennel. Wij kunnen echter op verzoek begeleiding bieden aan ouders met autistische kinderen wat betreft de opvoeding van de pup in relatie tot het autistische kind.

Wij zullen ons eerst voorstellen: ik ben Yma de Groot en ik heb al sinds 1995 een officiële witte herder kennel. Mijn leven lang houd ik mij al bezig met honden en hun gedrag.
Mijn man heet Percy en hij werkt al vanaf 1986 in de jeugdhulpverlening, waar hij onder andere heeft gewerkt met autistische kinderen.

Onze ervaring met honden en autisten berust niet alleen op professionele en theoretische ervaringen, maar ook (zeker) op privé ervaringen.

Om duidelijk te maken wat het verband is tussen honden en autisme is het belangrijk dat u begrijpt wat autisme inhoudt. En dat is zeker niet gemakkelijk.
Autisme is een psychiatrische stoornis die in het psychiatrische handboek (de DSM4) omschreven is.
Het is niet eenvoudig om dat stukje te lezen. En als je het gelezen hebt en iemand vraagt je vervolgens wat autisme is, dan blijkt pas hoe moeilijk het is om een “begrijpbaar” antwoord te geven.

We zullen proberen een omschrijving te geven die hopelijk begrijpbaar is.
Er zijn letterlijk honderden (misschien wel een paar duizend) boeken over autisme geschreven. We kunnen in dit korte stukje dan ook niet compleet zijn. Op internet is er voldoende informatie beschikbaar over autisme. Bijvoorbeeld de vereniging voor autisten: www.autisme-nva.nl of informatieve instanties zoals: www.ouderbegeleiding.info of begeleiding biedende instanties zoals: www.yady.nl

Binnen de groep "autisme" zijn een aantal vormen van autisme omschreven, zoals PDD-NOS, MCDD of het Asperger syndroom.
Het is echter moeilijk om de verschillende vormen van autisme te scheiden. Afhankelijk van het individu kunnen zich kenmerken van verschillende autistische vormen voordoen.
Daarom spreekt men tegenwoordig eerder van een "autistische spectrum stoornis" afgekort met "ASS". In de kern is autisme (ASS) het volgende:

Autisme is een ernstige gedragsstoornis die zich openbaart op 3 gebieden:

1.
Beperkingen in de omgang met andere mensen (de sociale interacties)

 • Er zijn duidelijke stoornissen in het gebruik van verschillende vormen van gedrag, zoals oogcontact, gelaatsuitdrukking, lichaamshouding en gebaren die belangrijk zijn in de omgang tussen mensen.
 • Een beperking waarin iemand er niet in slaagt om met leeftijdgenoten tot relaties te komen die passen bij zijn ontwikkelingsniveau
 • Een tekort in het spontaan proberen met anderen plezier, bezigheden of prestaties te delen (bijvoorbeeld het niet laten zien of aanwijzen van voorwerpen die van betekenis zijn)
 • Afwezigheid van sociale of emotionele wederkerigheid. Het lijkt alsof het allemaal van één kant moet komen.

2. Beperkingen in communicatie.
 • Er is een achterstand in de ontwikkeling van de gesproken taal.
 • Bij personen met voldoende spraakvermogen zijn er duidelijke beperkingen in het vermogen om een gesprek met anderen te beginnen of te onderhouden.
 • Stereotiep* en herhaald taalgebruik of eigenaardig woordgebruik.
 • Afwezigheid van gevarieerd spontaan fantasiespel (doen-als-of-spelletjes) of sociaal imiterend spel (nadoen-spelletjes) passend bij het ontwikkelingsniveau.

3. Beperkingen waarbij sprake is van een stoornis in de verbeelding (de fantasie)
 • Het continu in herhalingen vallen van bewegingen (zich steeds herhalende bewegingen),
 • gedrag (iemand die in de waan leeft dat hij/zij iemand/iets anders is),
 • belangstelling (ongezonde interesse in computers, astronomie, of een ander onderwerp),
 • activiteiten (het niets anders willen doen dan bijv. voetballen).
 • Streng vasthouden aan specifieke niet-functionele routines of rituelen.
 • Stereotiepe* en zich steeds herhalende bewegingen (bijvoorbeeld fladderen met de armen en handen, draaien met hand of vingers of complexe bewegingen met het hele lichaam)
 • Aanhoudende preoccupatie (een zich herhalend, stereotiep patroon van gedrag, belangstelling en activiteit) met delen van voorwerpen.


* stereotiep = vast, onveranderlijk, bij elke gelegenheid terugkerend