Hulp- en therapiehonden

Omdat er nog wel eens verwarring bestaat over het verschil tussen hulphonden en therapiehonden is het zinvol om deze varianten te beschrijven.

Hulphonden

Een hulphond helpt iemand met een lichamelijke of auditieve handicap, of epilepsie. Hij opent letterlijk en figuurlijk deuren die daarvoor voor zijn baas gesloten bleven.
Zo kan een hulphond een groot aantal praktische dingen, zoals kleren aan- en uitdoen, op licht- en liftknoppen drukken, post en andere dingen oprapen, was in de wasmachine doen, betalen in de winkel, laden en kasten openen enzovoorts.
Behalve praktische hulp biedt een hulphond ook veel sociaal-emotionele voordelen: mensen met een hulphond zijn zelfstandiger, onafhankelijker, hebben meer sociale contacten en voelen zich meer geaccepteerd.
Er zijn drie soorten hulphonden: ADL-honden, signaalhonden en seizurehonden.

ADL-hond
De afkorting ADL staat voor Activiteiten in het Dagelijks Leven. Een ADL-hond is getraind om iemand met een lichamelijke beperking te assisteren bij allerlei handelingen in het dagelijks leven. Zo kan deze hulphond deuren openen, een liftknop bedienen, het licht aandoen, kledingstukken uittrekken en dingen van de grond oprapen. Er zijn ook ADL-honden voor kinderen.

Signaalhond
Een signaalhond wordt opgeleid voor iemand met een auditieve beperking en waarschuwt zijn baas voor allerlei geluiden. Zo reageert hij onder andere bij het geluid van een alarm, deurbel, wekker, magnetron of bij het huilen van een baby.

Seizurehond
Een seizurehond helpt zijn baas tijdens en na een epileptische aanval (seizure). Een seizurehond is in staat om bij een aanval zijn baas in een zijligging te leggen, medicijnen te halen, op een alarmknop te duwen, hulp te halen of voor rust te zorgen.


Therapiehonden

Therapiehonden worden getraind om contact te zoeken met mensen en zich te laten aaien en knuffelen door iedereen.
Nu kun je je afvragen of honden 'getraind' moeten worden om contact te zoeken en zich te laten aaien en knuffelen. Om bepaalde doelen te bereiken (of voor bepaalde doelgroepen) zal deze training ongetwijfeld zinvol zijn.
Wij hebben zelf andere ervaringen met onze honden in het contact met autistische kinderen, waarbij de relatie van hond en kind voorop staan.
Wij gebruiken 2 van onze honden als therapiehond voor autistische kinderen.

De opleiding van een hulphond begint eigenlijk al voor zijn geboorte. Van aspirant-hulphonden wordt onder meer bekeken wie de ouders zijn, of er ziektebeelden in de familie voorkomen en hoe pups uit eerdere nesten zich gedroegen.
Het trainen begint zo snel mogelijk binnen een (gast)gezin. Als pup van zeven weken komt de hond bij het gezin. Tijdens de eerste 14 maanden wordt de pup gesocialiseerd en leert hij basis gehoorzaamheid. Vervolgens leert hij een aantal nieuwe vaardigheden en commando’s.
De eisen die aan hulphonden worden gesteld zijn hoog. Ze moeten leren zich te gedragen volgens algemeen geldende normen en moeten allerlei dagelijkse verleidingen kunnen weerstaan. Daarnaast moeten ze op commando handelingen uitvoeren die voor cliënten bruikbaar zijn. Hulphonden hebben echter van nature een enorme werklust en zijn hun baas met alle plezier van dienst.

Voor de duidelijkheid: wij fokken of trainen geen hulphonden!