Een hond voor autisten

Zoals eerder omschreven kunnen kinderen bij ons kennis komen maken met één van onze honden en zo zelf ervaren hoe het is om met een hond om te gaan. Ze kunnen de hond aaien, met de hond ‘praten’, met de hond lopen, enzovoort. Dit gaat altijd onder begeleiding van ons en de ouders. De kinderen worden dus nooit alleen gelaten met de hond. Daarnaast kunnen we een beperkt aantal kinderen en hun ouders begeleiding bieden, waarbij de omgang van een hond met een autistisch kind centraal staat.


Onze begeleiding richt zich in eerste instantie op de ouders of verzorgers. Niet wij begeleiden het kind, maar de ouders/verzorgers begeleiden hun kind. Het doel is dat de band tussen hond en kind sterker wordt, waarbij de ouders hun kind zinvolle adviezen/opdrachten kunnen geven en in staat zijn om tijdig in te grijpen als het kind op een verkeerde manier met de hond dreigt om te gaan. Het is goed om te weten dat honden van nature kinderen niet als hun meerdere (als hun baas) beschouwen. Vanuit deze situatie wordt het kind (en de ouders) geleerd hoe hij/zij het gedrag van de hond kunnen (her)kennen en hoe zij daarop kunnen reageren en hoe zij gedrag kunnen sturen. Er wordt geleerd hoe je een hond kunt aanraken en aaien. Hoe, waar en wanneer, maar ook: waar niet en wanneer niet. Ook is het belangrijk hoe je met je hond praat.
Kortom: hoe communiceer je met je hond.
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar http://www.yady.nl

Mocht u een hond willen hebben die u wilt inzetten als gezinshond en in het bijzonder voor uw autistische kind, dan bieden wij een totaal concept. Vooraf wordt er door middel van een gesprek bepaald wat u (en uw kind) willen en verwachten van de hond. Wat kan wel en wat kan niet. Het blijkt vaak dat ouders verkeerde beelden hebben van wat een hond kan en waar hij/zij geschikt voor is. Tijdens dit gesprek moet duidelijk worden welke functie de hond heeft binnen het gezin.
Vervolgens zullen wij een pup uit een nest selecteren die zoveel mogelijk aan de verwachting voldoet. Voordat de pup naar het gezin gaat, volgen de ouders een 2 daagse basiscursus 'Gedrag en opvoeding'. Hierin worden ze bekend gemaakt met allerlei zaken rond de opvoeding van de hond gedurende de eerste anderhalf jaar. Voor meer informatie
klik hier.
Als de hond eenmaal thuis in het gezin is, zullen wij een zestal begeleidingsuren geven bij u thuis. Het doel van de begeleiding is:
◦ Het kind leert op een verantwoorde manier met zijn hond te spelen.
◦ De relatie tussen kind en hond is stabiel en bied mogelijkheden tot het aanleren van sociale vaardigheden.
◦ Het kind is in staat om bij verdrietige momenten bij de hond troost te zoeken door het knuffelen bewust toe te passen. Dit onder toezicht van de ouder(s).

Dus:

1. Wij kiezen op basis van uw wensen een pup uit een van onze nesten
2. U volgt onze 2-daagse basiscursus "Gedrag en opvoeding"
3. Als u de pup in huis hebt, geven wij een zestal begeleidingsuren.

Wilt u meer weten over deze mogelijkheid, neem dan contact met ons op.