Sneeuwjacht Slider Image example example example

Puppen

INFORMATIE VOORAF:
- Tips voor het kopen van een pup.
-
Hoe fokken wij?
- Heeft u voldoende tijd voor een hond?
- Bent u wel geschikt voor een Zwitserse Witte Herder?
- Welke pup krijgt u?
-
Een reu of een teef?


B
ESCHIKBARE PUPPEN:


Op dit moment hebben we geen puppen beschikbaar. Onze teef Lizzy is inmiddels gedekt door WODHA AMI OF THE HEART OF LOTHIAN en ze is ook zwanger. We verwachten de pups rond 7 november 2016. Zie verder..

EEN PUP RESERVEREN, HOE GAAT DAT:


Als u bij ons een pup wil reserveren is het goed om te weten hoe een en ander in zijn werk gaat. We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek bij ons thuis. Tijdens dit gesprek vullen we een reserveringsformulier in. Daarin komen uw NAW gegevens te staan, maar ook uw wensen ten aanzien van uw toekomstige pup, zoals het geslacht (reu of teef), en ook uw wensen ten aanzien van het karakter van de hond. Daarbij kijken we wat uw gezinssituatie is (wel/geen kinderen, woonsituatie etc.). We gaan ook samen bespreken of een Zwitserse Witte Herder ook werkelijk aan uw wensen voldoet. Naast de pluspunten van dit ras gaan we ook in op de z.g. nadelen van de hond. We bespreken ook hoe wij tot een goede match komen: welke pup gaat naar welke toekomstige eigenaar. Als we samen tot de conclusie komen dat de Zwitserse Witte Herder voor u een goede aanvulling in het gezin zal zijn, dan reserveren wij een pup voor u. Wij spreken altijd van een "voorlopige reservering" omdat we het recht willen behouden op annuleren als op een later stadium blijkt dat de pup niet op zijn plaats zou zijn. We printen deze reservering uit en sturen deze ook op per mail op, tesamen met een voorbeeld van ons koopcontract. Dan is het wachten op de geboorte van de puppen. Op het moment dat de puppen geboren worden, gaan we in volgorde van beschikbaarheid (reu of teef) en op datum van reservering een selectie maken van de mensen die een pup krijgen. We vragen u dan om binnen 3 dagen na de geboorte een aanbetaling te doen. Zodra we die hebben ontvangen is de voorlopige reservering compleet. We laten de eerste 3 a 4 weken geen bezoek toe bij de puppen, omdat dit stress bij de moederhond (maar ook bij de rest van de roedel) veroorzaakt. Dat kan leiden tot vermindering van de moedermelk, en zelfs tot een melkklieronsteking. Dat willen we ten alle tijde voorkomen. Na 3-4 weken zjn de aanstaande eigenaars welkom om op bezoek te komen. In de eerste instantie mag het bezoek alleen kijken naar de puppen. Na 4 weken mag het bezoek ook bij de puppen. Wel opletten dat het bezoek dan binnenschoenen aan heeft. Rond 5 a 6 weken hebben we in de meeste gevallen wel een keuze gemaakt welke pup naar welke eigenaar gaat. In dezelfde periode organiseren we een z.g. puppendag. Op die dag (meestal een zaterdag) gaan we een halve dag bezig met een uitgebreide uitleg over alle zaken die de toekomstige eigenaar in de eerste anderhalf jaar zal ervaren met hun pup. We gaan in op gedrag en opvoeding, voeding, zindelijkheidstraining enzovoort. Dit is een belangrijk en leerzaam moment. We vragen dan ook of iedereen hierbij aanwezig wil zijn. De dag is compleet met koffie, thee en limonade voor de kinderen. Op de puppendag zal ook de verdeling van de puppen bekend gemaakt worden. Ook voor het ophalen van de pup worden er op die dag afspraken gemaakt. Na 7 weken kunnen de puppen worden opgehaald, mits alles in orde is en er geen sprake is van ziekte of aandoening (b.v. diarree o.i.d.)

Al onze puppen worden verkocht met:

  • een koopcontract,
  • een stamboom,
  • een DNA certificaat,
  • ontworming t.m. 8 weken,
  • eerste puppie-enting op 6 weken,
  • een gezondheidskeuring volgens de eisen uit het Europese dierenpaspoort en natuurlijk het dierenpaspoort zelf.
  • Daarnaast wordt er een terugkomdag gepland na ca. 8 a 12 weken na het afhalen van de pup. Dit om eventuele vragen t.a.v. de pup te beantwoorden of om te helpen met onverwachte problemen t.a.v. het puppengedrag.

Voor Belgie (we hebben regelmatig Belgische klanten) en andere Europese landen geldt:
De regels in Europa zijn sinds dit jaar veranderd wat betreft het uitvoeren van honden.

In het kort mag je pas na de hondenleeftijd van 15 weken een hond uitvoeren naar een ander land, mits de hond voor rabiës is ingeent.
Dit brengt dan wel extra kosten met zich mee, zoals extra verblijf van ca. 8 weken bij ons, extra voeding, 3x extra inentingen, ontworming, verzorging, en een export pedigree.
Deze extra kosten komen dan bovenop de aanschafprijs van de pup.


FOTOREPORTAGES:


Voor de foto's van het nest van Lizzy in 2015 verwijzen we naar facebook. Deze is echter alleen toegankelijk voor mensen die een hond bij ons hebben gekocht of een hond bij ons hebben gereserveerd.
image002

U kunt de foto's van het nest van Lizzy uit 2014
hier bekijken.


HERPLAATSERS:


Wij hebben op het moment geen herplaatsers

U kunt bij ons een pup reserveren. Het gaat hierbij echter altijd om een voorlopige reservering.
Voordat er sprake is van een voorlopige reservering willen wij altijd persoonlijk kennis maken met de toekomstige eigenaars. Een reservering kan dus nooit per telefoon of per email.